Instytucja: 

WIERZBNO

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytane / Displayed:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERZBNO

  Twoja wiadomość została wyświetlona 2018-10-08 07:56:26

  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Czas dostarczenia: 2018-10-08 07:32:20
  Odbiorca: {{ email }}

  --

  Your message was displayed on 2018-10-08 07:56:26

  Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Delivery time: 2018-10-08 07:32:20
  Recipient: {{ email }}: from fmx19.pf.interia.pl (fmx19.pf.interia.pl [127.0.0.1])
  by fmx19.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTP id 5C6A11C0032
  for <{{ email }}>; Mon, 8 Oct 2018 07:32:20 +0200 (CEST)
  X-Envelope-From: <{{ email }}>
  Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
  (No client certificate requested)
  by fmx19.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTPS
  for <{{ email }}>; Mon, 8 Oct 2018 07:32:20 +0200 (CEST)
  Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 42T8BW5SSzz6QMNF
  for <{{ email }}>; Mon, 8 Oct 2018 05:32:19 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
  s=emaillabs; t=1538976739; bh=4cKgYQCIDxk9AafpJYvqknfH1lE=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=gmuNEN12uiU8muF93vYwfbbbi1mTEpMcq7o8My5608f7GQ+73h31FAl4D7sAIfZ89
  tgYnNNy2undSUQcjLkW0gOpAj8AxfkeAK70/+zkH7guBptXKGJcso0slXJUHQgNsNG
  doAtDecAiwLWue/mUYKzV0J8jcu6X9Hbq7ep6p1s=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 2E3062717C
  for <{{ email }}>; Mon, 8 Oct 2018 07:32:19 +0200 (CEST)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============7683904504712502087=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_udost=C4=99pnienie_informacji_publicznej?=

 • Re: Wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez WIERZBNO

  Wierzbno, dnia 22 października 2018 r.OR.1431.41.2018Krzysztof WychowałekOśrodek Działań Ekologicznych "Źródła"ul. Zielona 27, 90-602 ŁódźW odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 08.10.2018 r. uprzejmie informuję, iż w związku z tym, że polowania dopiero się rozpoczynają i koła łowieckie są w trakcie składania planu polowań i przekazują je w formie papierowej, będą one podawane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie na stronie BIP Gminy Wierzbno w zakładce Inf. i ogł. dla mieszkańców.Z poważaniem,Monika GrabowskaReferent ds. sekretariatu i obsługi organów -- Urząd Gminy w WierzbnieWierzbno 9007-111 Wierzbnotel. 25 793 44 95