Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • dot. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez OBORNIKI ŚLĄSKIE

  W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej
  dotyczącej zaplanowanych terminow polowań zbiorowych zgłoszonych po 1 kwietnia
  2018 roku przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

  Ad. 1 - plik w załączeniu

  Ad. 2- plik w załączeniu

  Ad. 3- <http://bip.oborniki-slaskie.pl/Article/id,5819.html>

  Ad. 4 - Informacje takie nie zostały przekazane do Urzędu

  Monika Wiszniowska

  Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
  Wydział Ochrony Środowiska
  ul. Trzebnicka 1
  55 - 120 Oborniki Śląskie
  tel. 71 310 35 19 wew. 434
  fax. 71 310 22 95
  <http://www.oborniki-slaskie.pl>


  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
  adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest
  przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych
  informacji, jak rownież podejmowanie działań na ich podstawie, przez
  osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
  komputera.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że:
  \- Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz
  Obornik Śląskich
  \- Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
  znaleźć na stronie:<http://www.oborniki-slaskie.pl>

  Załączniki