Instytucja: 

GOMUNICE

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOMUNICE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 19.10.2018 06:57

  odczytano w dniu 19.10.2018 07:10.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z dnia 19.10.2018 r. przez GOMUNICE

  Sz.P.

  Krzysztof Wychowałek

  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

  ORG.1431.44.2018

  Działając na podstawie art. 2 ust 1 oraz art. 14 ust 1 ustawy z dnia 6
  września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2016.1764 ze
  zm.) udziela się odpowiedzi na zapytania skierowane we wniosku o
  udostępnienie informacji publicznej przesłanym pocztą elektroniczną dnia
  19.10.2018 r. (data wpływu 19.10.2018 r.)

  Ad 1, Ad 2. Terminarze polowań zbiorowych zawierające godziny rozpoczęcia i
  zakończenia polowań, daty oraz miejsca polowań (dla 3 kół łowieckich
  działających na terenie Gminy Gomunice) stanowią załączniki do niniejszego
  e-maila.

  Ad 3. Informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia i miejscach polowań
  zbiorowych na terenie Gminy Gomunice znajdują się na BIP Gminy Gomunice w
  zakładce po lewej stronie "Łowiectwo", link:
  <https://bip.gomunice.pl/bipkod/19580540>
  https://bip.gomunice.pl/bipkod/19580540

  Ad 4. Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
  polowaniach indywidualnych w Gminie Gomunice znajdują się na BIP Gminy
  Gomunice w zakładce "Łowiectwo", link:
  <https://bip.gomunice.pl/bipkod/19580540>
  https://bip.gomunice.pl/bipkod/19580540

  Z poważaniem

  Z up. Wójta

  Grzegorz Wierzbicki - Sekretarz Gminy Gomunice

  Gomunice: 30 październik 2018 r.

  Pozdrawiam

  Grzegorz Wierzbicki -Sekretarz Gminy

  Gmina Gomunice

  Załączniki