Instytucja: BUDZISZEWICE

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUDZISZEWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@budziszewice.com.pl> o 2018-10-19 06:57

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-10-19 09:41

 • Odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych przez BUDZISZEWICE

  Poniżej udzielam odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych po
  1 kwietnia 2018 r.
  ad. 1) plik w załączeniu
  ad. 2) plik w załączeniu
  ad. 3) informacje o dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz
  miejsca polowań zbiorowych będą udostępniane na stronie internetowej
  www.budziszewice.net oraz www.bip.budziszewice.net
  ad.4) W chwili obecnej koła łowieckie nie udostępniły informacji o
  miejscach przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
  indywidualnym. Jeżeli zostaną otrzymane od kół zostaną umieszczone na
  stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
  Gminy Budziszewice.

  --
  Katarzyna Kik
  Urząd Gminy w Budziszewicach
  44 710 23 89 w. 22

  Załączniki