Instytucja: 

ROKICINY

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Return Receipt (displayed) -Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROKICINY

  This is a Return Receipt for the mail that you sent to {{ email }}.

  Note: This Return Receipt only acknowledges that the message was displayed on the recipient's computer. There is no guarantee that the recipient has read or understood the message contents.

  Załączniki

 • Informacja publiczna Gmina Rokiciny przez ROKICINY

  Nasz znak: ROR.1431.80.2018
  Rokiciny-Kolonia, dnia 30.10.2018r.

  W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19.10.2018r, które wpłynęło do tut.
  Urzędu Gminy
  za L.dz. 5230 w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej
  zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1
  kwietnia 2018r. na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie w
  załączeniu przesyłam:
  1. Daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zaplanowanych
  polowań
  2. Informacje przekazane przez dzierżawców albo zarządców obwodów
  łowieckich (skany)
  Ponadto informuję, iż terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
  polowań zbiorowych
  a także informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
  polowaniu indywidualnym podawane są w formie obwieszczeń do publicznej
  wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz
  poszczególnych sołectw, jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy
  w Rokicinach www.rokiciny.net oraz w urzędowym publikatorze
  teleinformatycznym- Biuletynie Informacji Publicznej
  http://bip.rokiciny.net/Article/id,119.html

  Z wyrazami szacunku
  Edyta Płeska
  Urząd Gminy w Rokicinach

  Załączniki