Instytucja: 

CZARNA

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-10-19 06:58

  odczytano w dniu 2018-10-19 07:10.

 • udzielenie informacji publicznej przez CZARNA

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.10.2018 r. o udzielenie informacji
  publicznej informuję co następuje:

  Ad. 1)

  Daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca zaplanowanych polowań
  podawane są w Planach Polowań przesyłanych do UG przez dzierżawców obwodów
  łowieckich.

  Ad.2)

  W załączeniu przesyłam skany Planów Polowań na sezon 2018/2019
  przysłanych do UG przez dzierżawców obwodów łowieckich.

  Ad.3) Dane dot. polowań podawane są na stronie internetowej Urzędu pod
  adresem http://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=234&strona=1

  Ad. 4)

  Po uzyskaniu aktualnych danych od Kół Łowieckich zostaną one udostępnione na
  stronie internetowej Urzędu pod adresem

  http://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=234&strona=1

  Dziękuję

  Bernadeta Głowacz

  Urząd Gminy Czarna

  ul. Spółdzielcza 4

  39-215 Czarna

  tel. 14 676 10 30, 14 676 19 38

  fax. 14 676 14 42

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
  2016 r., dalej zwanym "RODO" informujemy, że Administratorem Pana/Pani
  danych osobowych jest Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna. Dane
  osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
  na administratorze. Pozostałe informacje zamieszczone są na stronie
  <http://www.czarna.biuletyn.net/?bip=1&cid=1319&bsc=N> BIP Urzędu Gminy w
  Czarnej.

  Załączniki

  • plany_lowieckie.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • plan_jednosc.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • Re: udzielenie informacji publicznej przez krzysztof

  Dziękuję za informację. Zwracam uwagę, że opublikowane na stronie Urzędu Gminy plany polowań kół łowieckich "Szarak" i "Podgórskie" nie spełniają wymogów art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, gdyż nie zawierają godzin rozpoczęcia i zakończenia polowania.

  Uprzejmie proszę o powiadomienie, czy rzeczone informacje zostaną uzupełnione przed najbliższymi polowaniami, tj. 4 listopada w obwodzie łowieckim nr 97 oraz 10 listopada w obwodzie łowieckim nr 102. W przeciwnym razie, w mojej ocenie, wójt jako organ władzy samorządowej powinien zawiadomić policję o popełnieniu przez koła łowieckie wykroczenia z art. 73 kodeksu wykroczeń.

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-10-31 12:36

  odczytano w dniu 2018-10-31 13:02.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNA

  Witam, w planach Koła Szarak i Podgórskie brakuje godziny zakończenia polowań.

  W związku z powyższym tut. Urząd zwrócił się do Kół o uzupełnienie brakujących danych.

  Pozdrawiam

  M. Perz