Instytucja: 

ŁONIÓW

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁONIÓW

  Dzień Dobry,
  W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam w załączeni dostępne dokumenty, UG Łoniów nie posiada przesłanych dokumentów w formie edytowalnej dlatego udostępniamy Państwu Skany. link do do strony gdzie udostępniane są plany polowań to:https://loniow.pl/plan-polowan-lowieckich/ ponadto informuję, iż zgodnie z art 42b Ustaway z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym prowadzą dzierżawcy obwodów łowieckich.
  z poważaniem
  Martyna Pawłowska
  Podinspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska
  w Urzędzie Gminy Łoniów
  ----------------------------------------------------------------
  Łoniów 56
  27-670 Łoniów
  E-mail: {{ email }}
  Tel.: +48 15 866 91 03 wew. 26
  www.loniow.pl
  ----------------------------------------------------------------

  Załączniki