'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Odpowiedź na informacje publiczna z Konstantynowa łŁódzkiego przez KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

  W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie Informacji
  publicznej. Proszę o e-mailowe potwierdzenie odbioru wiadomości.

  Anna Pertkiewicz
  Inspektor
  Referat Techniczno-Inwestycyjny
  tel.: <tel:422111173> 42 211 11 73 wewn. 128, <tel:422111173> 42 211 10
  52
  e-mail: <mailto:a.pertkiewicz@konstantynow.pl>
  a.pertkiewicz@konstantynow.pl

  herb_kl

  Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
  95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
  tel.: <tel:422111173> 42 211 11 73, <tel:422111903> 42 211 19 03
  fax: <fax:422111168> 42 211 11 68
  e-mail: <mailto:sekretariat@konstantynow.pl> sekretariat@konstantynow.pl,
  <mailto:kancelaria@konstantynow.pl> kancelaria@konstantynow.pl
  <http://bip.konstantynow.pl> Biuletyn Informacji Publicznej

  "Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki
  reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów
  Łódzki, ul. Zgierska 2, <mailto:sekretariat@konstantynow.pl>
  sekretariat@konstantynow.pl, <mailto:kancelaria@konstantynow.pl>
  kancelaria@konstantynow.pl, tel. <tel:422111173> 42 211 11 73
  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
  przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
  Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie <http://bip.konstantynow.pl>
  bip.konstantynow.pl.
  W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z
  wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:
  <mailto:iod@konstantynow.pl> iod@konstantynow.pl."

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
  jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
  Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o
  niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  This message is confidential and may also be legally privileged. If you are
  not the intended recipient, please notify the sender by return email and
  then delete this message from your system.
  You should not copy or forward this message or disclose its contents to any
  person.