Instytucja: PABIANICE

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Urząd Gminy Pabianice - Łowiectwo przez PABIANICE

  Szanowny Panie.

  W załączniku przesyłam kalendarze polowań posiadane przez Urząd Gminy na
  dzień 25.10.2018. Urząd Gminy nie posiada takich materiałów w formie
  edytowalnej.

  Wszystkie informacje publikowane zgodnie z art. 42ab ust. 1; 2 ustawy
  Prawo łowieckie, są umieszczane na stronie Biuletynu Informacji
  Publicznej Gminy Pabianice w zakładce „Łowiectwo”.

  Z poważaniem,

  Rydzyński Ksawery
  Podinspektor Ochrony Środowiska
  Urząd Gminy Pabianice
  ul. Torowa 21
  95-200 Pabianice

  Załączniki