Instytucja: 

GOSTYNIN

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • odpowiedz na informację publiczna przez GOSTYNIN

  Dzień dobry

  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
  20.10.2018 r., dostarczony do tut Urzędu przy pomocy poczty
  elektronicznej (data wpływu 22.10.2018 r.), informuję:

  1.Plik w formie Word w załączeniu - zgodnie z posiadanymi danymi,

  2.Plik w formie pdf w załączeniu – zgodnie z posiadanymi danymi ,

  3. „Aktualności” - na stronie głównej,

  4. „Aktualności” - na stronie głównej.

  Jednocześnie informuję, iż jeżeli zamierzają Państwo wykorzystać
  uzyskaną informację w celu jej ponownego wykorzystania w rozumieniu art.
  2 ust. 2 ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu
  informacji sektora publicznego tj. ("przez ponowne wykorzystywanie
  należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i
  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej
  "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych
  lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego
  informacja została wytworzona") należy zwrócić się do Organu,
  udostępniającego niniejszą informację, celem ustalenia warunków jej
  ponownego wykorzystania.

  Ponadto informuje, że tut. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za
  niezgodne z prawem wykorzystanie informacji.

  z wyrazami szacunku

  Mateusz Kowalski - Gmina Gostynin

  Załączniki

  • polowania.pdf
  • wykaz_polowań.docx