Instytucja: 

SZCZAWIN KOŚCIELNY

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

9

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

  Twoja wiadomosc

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
  Wyslano: 20.10.2018 16:48

  odczytano w dniu 22.10.2018 02:58.

 • odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej z Urzędu Gminy Szczawin Kościelny przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym podaje wymagane informacje  wg. punktów : 1. skany pism od Kół Łowieckich : "Cis",Łoś z Gostynina, Sokół , w których są wszystkie informacje odnośnie  planowanych polowań ,daty,  miejsca, 2.przesyłamy "skany' wszystkich informacji otrzymanych od Kół Łowieckich,  3. www.bip.szczawin.plrolnictwo www.bip.szczawin.plrolnictwo  i ochrona środowiska,  4. www.bip.szczawin.pl www.bip.szczawin.pl  rolnictwo i ochrona środowiska.                                                                                                                                            Inspektor                                                                                                                                   Jolanta Jabłońska

  Załączniki

 • Re: odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej z Urzędu Gminy Szczawin Kościelny przez krzysztof

  Dziękuję za nadesłane informacje. Mam jednak wątpliwość, czy istotnie są w nich "wszystkie informacje odnośnie planowanych polowań". Nie potrafiłem odnaleźć informacji na temat godzin rozpoczęcia i zakończenia polowań zaplanowanych na: 17 listopada w obwodzie nr 368 lub 369 (przy okazji proszę o informację o dokładnym miejscu, gdzie będzie odbywać się to polowanie), 18 listopada w obwodzie nr 265, 17 i 18 listopada w obwodzie nr 338 lub 349 (również proszę informację o dokładnym miejscu polowania).
  Proszę o nadesłanie tych danych oraz informacji, kiedy wpłynęły one do Urzędu Gminy w Szczawinie.

  Proszę o potwierdzenie, że zawiadomienie o polowaniach, które odbyły się 6 i 7 października w obwodzie 338 lub 349, Wojskowe Koło Łowieckie nr 120 dostarczyło do Urzędu Gminy w Szczawinie dopiero w dniu 2 października 2018 r., to jest z naruszeniem terminu określonego w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie. Proszę o informację z jaką datą Wójt Gminy Szczawin Kościelny wydał obwieszczenie, zawiadamiające o miejscu, terminie, godzinie rozpoczęcia i godzinie zakończenia polowań, które odbyły się w dniach 6 i 7 października 2018 r.

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytano: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

  Twoja wiadomosc

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
  Wyslano: 13.11.2018 15:29

  odczytano w dniu 14.11.2018 12:18.

 • Re: Uzupelnienie dot. przesłanej informacji dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej - WKŁ " Sokół 120 przez krzysztof

  Proszę o informację czy obwieszczenie "zawiadamiające o polowaniach WKŁ Nr 120" wydane przez Wójta w dn. 02.10.2018 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu gminy (http://www.bip.szczawin.pl/art/id/1903) dopiero w dn. 19.11.2018 r.

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytano: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

  Twoja wiadomosc

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
  Wyslano: 23.11.2018 11:12

  odczytano w dniu 23.11.2018 12:12.

 • Uzupełnienie do wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot.WKŁ Nr "120"Sokół w Gąbinie przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

  Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym  potwierdza, że  Obwieszczenie Wójta Gminy  z dnia 02.10.2018r.  zawiadamiające o polowaniach  w/w WKŁ Nr 120 "Sokół" w Gąbinie  zostało umieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu Gminy w dniu 19.11.2018 r.  - z powodu obciążenia pracownika  wieloma dodatkowymi zadaniami między innymi  : kończącą akcją sporządzania "protokołó w     suszowych  w gospodarstwach rolnych i potwierdzania ich przez Wojewodę .  Informujemy, ze w przyszłości nie powtórzy się zaistniała sytuacja z przekroczeniem terminu .                 Inspektor                 Jolanta Jabłońska