Instytucja: BULKOWO

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BULKOWO

  Bulkowo, dnia 06.11.2018 r.

  USC.KU.1431.46.2018

  Krzysztof Wychowałek
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27
  90-602 Łódź

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23.10.2018 r.(data wpływu do Urzędu 23.10.2018 r.) przesyłam poniżej wnioskowane informacje:

  Odpowiedź na pytanie nr 1
  Plany polowań są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Bulkowo www.bulkowo.pl w zakładce „Dla mieszkańców”. Żądana we wniosku informacja udostępniana jest na stronie www.bulkowo.pl, co oznacza, że informacja ta została udostępniona w formie wskazanej w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a ich udostępnianie na wniosek jest wyłączone.

  Odpowiedź na pytanie nr 2
  Wszelkie informacje przekazane przez podmioty określone w pyt 2 są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Bulkowo www.bulkowo.pl w zakładce „Dla mieszkańców”. Żądana we wniosku informacja udostępniana jest na stronie www.bulkowo.pl, co oznacza, że informacja ta została udostępniona w formie wskazanej w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a ich udostępnianie na wniosek jest wyłączone.

  Odpowiedź na pytanie nr 3 i nr 4
  Plany polowań oraz informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy www.bulkowo.pl w zakładce „Dla mieszkańców”.

  Z poważaniem

  Z up. Wójta Gminy
  Robert Wiśniewski
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie