Instytucja: 

ŁĄCK

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Urząd Gminy w Łącku - odpowiedź na wniosek z dnia 20.10.2018r. przez ŁĄCK

  Łąck, 30.10.2018r.

  RP.1431. 15 .2018

  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienia informacji publicznych z dnia 20
  października 2018r. informuję, że:

  Ad. 1. Informacje dot. daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
  zaplanowanych polowań na terenie gminy Łąck zostały dołączone do wiadomości
  w formacie docx. dla poszczególnych kół łowieckich.

  Ad. 2. Informacje o polowaniach zbiorowych otrzymanych od kół łowieckich
  zostały dołączone do wiadomości w formacie pdf.

  Ad. 3. i Ad. 4. Poniżej wskazano miejsca publikowania informacji
  wynikających z ustawy Prawo Łowieckie (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033):

  * ścieżka adresu- strony internetowej Gminy Łąck -
  http://gminalack.pl/?p=55&pk=200
  * ścieżka adresu- strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
  Gminy Łąck -
  http://uglack.bip.org.pl/?tree=451,Plany%20Polowań%20Zbiorowych%20Kół%20Łowi
  eckich

  Z poważaniem,

  Malwina Bąbrych

  tel. 24 384-14-33

  Załączniki

  • ośrodek_działań_ekologicznych_0001.pdf
  • JENOT.docx
  • JODŁA.docx
  • KANIA.docx
  • LEŚNIK.docx
  • SOKÓŁ.docx
  • TROP.docx
  • jenot_0001.pdf
  • jodla_0001.pdf
  • kani_0001.pdf
  • lesnik_0001.pdf
  • sokół_0001.pdf
  • trop_0001.pdf
  • trop_z0001_1.pdf