Instytucja: 

MAŁA WIEŚ

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Odpowiedź na informację publiczną OR.1431.116.2018 przez MAŁA WIEŚ

  Mała Wieś, dnia 25.10.2018r.

  OR.1431.116.2018

  Krzysztof Wychowałek

  Ośrodek Działań Ekologicznych ,, Źródła''

  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  20.10.2018 r., doręczony do Urzędu Gminy w dniu 22.10.2018 r., zgodnie z
  treścią ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
  publicznej (t.j.Dz.U.2016.poz.1764), udzielamy informacji zgodnie z treścią
  wniosku:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
  pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
  zaplanowanych polowań
  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
  42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
  łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Odpowiedź na pyt. 1 i 2: W załączeniu załączniki (załącznik numer 1)
  (załącznik numer 2) (załącznik numer 3).

  Ponadto wnoszę o

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
  (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
  podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz
  miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
  łowieckie.

  Odpowiedź: Informację znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
  http://www.malawies.bip.org.pl/?tree=1622,Planowane%20polowania%20zbiorowe

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
  (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
  wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
  polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie.

  Odpowiedź: Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich nie przekazują
  informacji wynikających z art. 42b ust. 1e Prawy łowieckie.

  Wójt Gminy Mała Wieś

  /-/ Zygmunt Wojnarowski

  Otrzymują:

  1. Adresat

  2. a/a

  Załączniki

  • OR.1431.116.2018.pdf