Instytucja: 

RADZANOWO

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez RADZANOWO

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 20
  października 2018 do "Gmina Radzanowo" <{{ email }}> z tematem
  "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADZANOWO

  W nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy w
  Radzanowie w załączeniu przekazuje skany planów łowieckich na rok 2018. Ponadto
  informujemy, iż na dzień dzisiejszy informacje na temat terminów polowań nie są
  publicznie udostępniane na stronie internetowej Urzędu.

  Urząd Gminy w Radzanowie
  Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  Ewa Wiejas-Nowacka

  Załączniki

  • Plany_łowieckie.PDF
 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  "na dzień dzisiejszy informacje na temat terminów polowań nie są publicznie udostępniane na stronie internetowej Urzędu"

  Dzień dobry, chciałem zapytać jak to jest w ogóle możliwe, skoro taki obowiązek wynika z art. 42ab ustawy Prawo łowieckie?
  W jaki sposób właściciele nieruchomości mogą składać sprzeciwy?

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez RADZANOWO

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 28
  listopada 2018 do "Gmina Radzanowo" <{{ email }}> z tematem
  "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Wniosek przez RADZANOWO

  W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie polowań zbiorowych Urząd Gminy w Radzanowie
  informuje, iż obwieszczenie o zbiorowych polowaniach zostało wywieszone na
  tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w dniu dzisiejszym zostanie umieszczone na BIP.

  Urząd Gminy w Radzanowie
  Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  Ewa Wiejas - Nowacka