Instytucja: 

STARA BIAŁA

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA BIAŁA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-10-20 16:51

  odczytano w dniu 2018-10-22 08:38.

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA BIAŁA

  Szanowny Panie,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanych na terenie Gminy Stara Biała polowań, zawarty we wiadomości e-mail z dnia 20 października 2018 r. uprzejmie informuję, że:

  Ad 1.

  Informacje o datach, godzinach rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscach zaplanowanych polowań, które dotyczą terenu Gminy Stara Biała stanowią załącznik nr 1 do niniejszej wiadomości.

  Ad 2.

  Informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przekazane do Urzędu Gminy Stara Biała przez dzierżawców obwodów łowieckich stanowią załącznik nr 2 do niniejszej wiadomości.

  Ad 3 i 4.

  Obwieszczenia dotyczące terminu polowań zbiorowych oraz o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym będą umieszczane pod adresem: https://bip.starabiala.pl (zakładka Prawo Lokalne – Ochrona Środowiska – Obwieszczenia).

  Biała, dn. 05.11.2018 r.

  SO.1431.53.2018

  Z poważaniem

  z up. Wójta

  Aleksandra Cylińska

  Sekretarz Gminy Stara Biała

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Adrian Portalski
  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  tel. 24 366-87-23, fax 24 365-61-65
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}
  <http://www.starabiala.pl/> www.starabiala.pl

  Załączniki