Instytucja: 

SADOWNE

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SADOWNE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-10-20 17:17

  odczytano w dniu 2018-10-22 09:44.

 • udostępnienie informacji publicznej przez SADOWNE

  Urząd Gminy Sadowne odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do
  gminy po 1 kwietnia 2018 roku niniejszym informuję:

  1. Data, godzina rozpoczęcia oraz miejsce zaplanowanych polowań w
  załączeniu.

  2. Skan terminarzy polowań w załączeniu.

  3. <https://www.sadowne.pl/redir,101?tresc=1721>
  https://www.sadowne.pl/redir,101?tresc=1721

  4. Dzierżawcy nie przekazali Wójtowi Gminy informacji odnośnie miejsca
  przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

  Z poważaniem

  Monika Głuszak

  Urząd Gminy Sadowne

  Załączniki

  • terminarz_polowań_zbiorowych_skan.pdf
  • SEZON_ŁOWIECKI_2018_Św._Hubert.docx
  • Terminarz_polowań_zbiorowych_Koła_Łowieckiego_LOT.DOCX