Instytucja: 

CERANÓW

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • odpowiedź na wniosek o udostępnianie informacji publicznej przez CERANÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  Gminy Ceranów w załączeniu przesyła:

  1)skan terminarzu polowań Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 314 ul.
  Czołgistów 18B 04-815 Warszawa;

  2)skan komunikatu nr 3/17-18 Zarządu Koła Łowieckiego ”Batalion”ul.
  Andrzeja Struga15, 05-300 Mińsk Mazowiecki;

  Terminy rozpoczęcia i zakończenia polowań podane są na stronie
  internetowej urzędu: www.ceranow.pl w zakładce udostępnianie informacji
  o środowisku terminarze polowań 2018-2019

  Sporządziła:

  Małgorzata Gawryś

  tel. 25 787 07 79w. 27

  Załączniki