Instytucja: SABNIE

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SABNIE

  Twoja wiadomość

  Do: sabnie@pro.onet.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-10-20 17:18

  odczytano w dniu 2018-10-22 08:11.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez SABNIE

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję:

  Ad.1 i 2 - przesyłam pliki z informacjami w załącznikach

  Ad. 3 - udostępniam link do strony Biuletynu Informacji Publicznej

  - http://sabnie.bip.net.pl/?c=236

  Ad.4 - Urząd Gminy nie prowadzi książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

  --
  Emilia Gołębiewska
  golebiewska@sabnie.pl

  Urząd Gminy Sabnie
  ul. Główna 73
  08-331 Sabnie

  tel. 25 787 41 90
  fax 25 787 42 49

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SABNIE

  Załączniki