Instytucja: 

KORCZEW

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KORCZEW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-10-20 17:19

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-10-22 00:46

 • re wniosek o udzielenie informacji publicznej przez None

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.10.2018, Urząd Gminy Korczew poniżej przekazuje informacje:

  Ad. 1

  Daty polowań i miejsce polowań na rok 2018/2019.

  19.08.2018 6:00-20:00; stawy i oczka wodne Stary Bartków
  25.08.2018 7:00-20:00; stawy i oczka wodne Stary Bartków
  16.09.2018 7:00-20:00; stawy i oczka wodne Stary Bartków
  30.09.2018 7:00-16:00; stawy i oczka wodne Stary Bartków
  7.10.2018 8:00-16:00; lasy prywatne gmina Korczew, Paprotnia i Repki
  21.10.2018 8:00-16:00; lasy prywatne gmina Korczew, Paprotnia i Repki
  3.11.2018 8:00-16:00; lasy ALP
  18.11.2018 8:00-16:00; lasy prywatne gmina Korczew, Paprotnia i Repki
  9.12.2018 8:00-15:30; lasy prywatne gmina Korczew, Paprotnia i Repki
  22.12.2018 8:00-15:30;lasy prywatne gmina Korczew, Paprotnia i Repki
  30.12.2018 8:00-15:30; lasy ALP
  13.01.2019 8:00-15:30; lasy prywatne gmina Korczew, Paprotnia i Repki
  + załącznik koło hubertus

  ad. 2
  załączniki.

  ad. 3 i 4

  Informacje o polowaniach do tej pory wywieszane są w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu. Na stronie internetowej urzędu gminy zostanie utworzona zakładka gdzie będą podane informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji polowań oraz roczne plany plany polowań poszczególnych kół łowieckich na dany rok kalendarzowy.

  Pozdrawiam

  Piotr Kościesza
  UG Korczew
  tel. 25 631 20 78

  Załączniki

  • umowa_dzierżawy_koło_świt.pdf
  • umowa_dzierżawy_koło_las.pdf
  • umowa_dzierżawy_koło_racjonalnego_polowania.pdf
  • umowa_dzierżawy_koło_ostęp.pdf
  • dane_adresowe_kół_łowieckich.pdf
  • ad1_informacja_o_polowaniach_hubertus.pdf