Instytucja: 

KOTUŃ

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOTUŃ

  W odpowiedzi na wniosek zarejestrowany pod nr S.431.52.2018 w załączeniu
  przesyłam skany informacji dotyczącej zaplanowanych terminów polowań
  zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r.
  Informacje umieszczane na stornie internetowej urzędu zamieszczane są
  pod adresem:
  http://www.kotun.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=178&Itemid=378

  Z poważaniem
  Joanna Jędrzejewska
  Sekretarz Gminy Kotuń

  Załączniki

  • Skan2018_11_02_11_34_59.pdf
  • Skan2018_11_02_11_35_27.pdf
  • Skan2018_11_02_11_35_50.pdf
  • Skan2018_11_02_11_36_10.pdf
  • Skan2018_11_02_11_36_28.pdf
  • Skan2018_11_02_11_36_47.pdf
  • Skan2018_11_02_11_37_12.pdf