Instytucja: SKÓRZEC

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKÓRZEC

  Twoja wiadomość

  Do: gminaskorzec@wp.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-10-20 17:19

  odczytano w dniu 2018-10-22 12:05.

 • odpowiedź na wniosek przez SKÓRZEC

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.10.2018r. o udostępnienie informacji
  publicznej dotyczących zaplanowanych terminów polowań zbiorowych po 1.04
  2018r. przesyłam w załączeniu przesyłam kopie rocznych planów kół
  łowieckich na sezon 2018/2019 jednocześnie informuję ,że kopie planów
  łowieckich zamieszczone są na stronie internetowej gminy www.skorzec.eu
  w zakładce (ogłoszenia dla rolników)

  --
  Pozdrawiam
  Grażyna Dziedzic

  Załączniki