Instytucja: 

SUCHOŻEBRY

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUCHOŻEBRY

  Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że terminy polowań są umieszczone na stronie bip urzędu:

  http://bip.suchozebry.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/441720/plany_polowan_zbiorowych_na_sezon_lowiecki_20182019_

  Jednocześnie informuję, że do Urzędu Gminy w Suchożebrach nie wpłynęły informacje dotyczące miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, w związku z powyższym wystąpiliśmy do właściwych kół łowieckich z pismem o wskazanie ww. informacji.

  Agnieszka Rawa

  Sekretarz Gminy

  Załączniki

  • plan_polowań_KŁ_Las.xls ( Nie wykryte ) Pobierz
  • harmonogram_polowań_KŁ_Racjonalnego_Polowania.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • harmonogram_polowań_WKŁ.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz