Instytucja: 

NOWE MIASTO n. WARTĄ

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • odpowiedź przez NOWE MIASTO n. WARTĄ

  Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą przesyła informację dotyczącą planów
  polowań.

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
  pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
  zaplanowanych polowań

  Ad. 1) Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą przesyła w załączeniu daty,
  godziny oraz miejsca zaplanowanych polowań.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
  42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
  łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ad. 2) Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą przesyła treści informacji w
  załączniku.

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
  (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
  podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz
  miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
  łowieckie

  Ad.3) Miejsca na stronie internetowej Urzędu Gminy gdzie są podawane do
  publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań
  znajdują się pod adresem:

  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=nowemiasto/&strona=submenu_
  aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=56&podmenu=56&str=1&id=3083

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
  (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
  wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
  polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Ad. 4) Miejsca przechowywania książek:

  - koło łowieckie "SOKÓŁ" - Osada Myśliwska Kozubiec

  - koło łowieckie "KNIEJA" - Wolica Kozia 44

  - koło łowieckie "JELEŃ" - Klęka 18c

  Załączniki

  • Jeleń_Nowe_Miasto.docx
  • Knieja_Czeszewo.docx
  • Sokół.docx