Instytucja: 

ŚRODA WIELKOPOLSKA

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Nr RiP.1431.97.2018 przez ŚRODA WIELKOPOLSKA

  Szanowny Panie,

  nawiązując do wniosku o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 poz. 1330 tj.), który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej dnia 29.10.2018 r., dotyczącego udzielenia informacji publicznej, w załączeniu przesyłam wnioskowane pliki.

  Ponadto poniżej zamieszczam link do Biuletynu Informacji Publicznej:
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=srodawlkp/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=267&podmenu=393&str=1

  Z wyrazami szacunku,
  Mateusz Ślebioda
  Wydział Rozwoju i Promocji
  tel.667 907 411
  e-mail: {{ email }}
  ________________________________________________
  Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
  63-000 Środa Wielkopolska,ul.Daszyńskiego 5
  tel. 61 286 77 00 , fax. 61 286 77 02
  www.sroda.wlkp.pl

  Załączniki

  • herb1.gif
  • RiP.1431.97.2018_1.docx
  • RiP.1431.97.2018_2..pdf
  • RiP.1431.97.2018_2.PDF