Instytucja: HAŃSK

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HAŃSK

  URZĄD GMINY HAŃSK Hańsk Pierwszy, dnia 08 listopada 2018 r.
  22 –235 Hańsk Pierwszy,
  ul. Osiedlowa 4
  R.6151.5.2018
  Krzysztof Wychowałek
  Ośrodek Działań Ekologicznych
  „Źródła”
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  adres:
  sprawa-10161@pokot.pl (mailto:sprawa-10161@pokot.pl)
  W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 października 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Gminy Hańsk informuje:
  Odp. 1 i 2
  W załączeniu przesyłam Załącznik nr 1i nr 2
  Odp. 3
  http://www.hansk.pl/informacje-dla-mieszkancow/rolnictwo/228-plany-polowan
  Odp. 4
  http://www.hansk.pl/informacje-dla-mieszkancow/rolnictwo
  Sporządził:
  Anna Brodawka – Młodszy referent UG Hańsk
  a.brodawka@hansk.pl (mailto:a.brodawka@hansk.pl)

  Załączniki

 • Wniosek o udostępnienie informacji przez HAŃSK

  Witam!
  Krzysztof Wychowałek
  Ośrodek Działań Ekologicznych
  „Źródła”
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  adres: sprawa-10161@pokot.pl (mailto:sprawa-10161@pokot.pl)

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 października 2018 r. o udostępnienie informacji
  publicznej do wcześniejszej odpowiedzi dołączam załącznika nr 3 do pytania nr 1-2, oraz
  wcześniejszą odpowiedz.
  Urząd Gminy Hańsk

  Załączniki

 • Wniosek o udostępnienie informacji przez HAŃSK

  Witam!
  Krzysztof Wychowałek
  Ośrodek Działań Ekologicznych
  „Źródła”
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  adres: sprawa-10161@pokot.pl (mailto:sprawa-10161@pokot.pl)

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 października 2018 r. o udostępnienie informacji
  publicznej do wcześniejszej odpowiedzi dołączam załącznika nr 3 do pytania nr 1-2, oraz
  wcześniejszą odpowiedz.
  Urząd Gminy Hańsk

  Załączniki