Instytucja: 

NOWE MIASTECZKO

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Udzielenie informacji publicznej przez NOWE MIASTECZKO

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
  terminów polowań zbiorowych Gmina Nowe Miasteczko informuje:

  1. Od dnia 1 kwietnia do chwili obecnej do Burmistrza Nowego Miasteczka
  nie wpłynęły informacje od dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o
  planowanym terminie, dacie i godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowań
  zbiorowych w naszej gminie,

  2. Od dnia 1 kwietnia do chwili obecnej do Burmistrza Nowego Miasteczka
  nie wpłynęły informacje od dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o
  miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i
  ich zakresie,

  3.
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/216/Terminy_polowan_zbiorowych
  /

  4.
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/217/Miejsce_przechowywania_ksi
  azki_ewidencyjnej/

  Gmina Nowe Miasteczko

  Ul. Rynek 2

  67-124 Nowe Miasteczko

  Osoba do kontaktu

  Zofia Wróbel

  Podinspektor RLiEDG