Instytucja: 

SPICZYN

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • udostępnienie inf. publ. przez SPICZYN

  W odpowiedzi na maila z dnia 29.10.2018 dot. wniosku o udostepnienie
  informacji publicznej informuję, że:

  1. Przesyłam załączeniu skany przedłożonych do gminy terminarzy
  polowań - 2 szt. Niestety Urząd Gminy nie posiada wersji edytowalnych
  w/wym. dokumentów.

  2. Przesyłam treści wszystkich informacji przekazanych przez
  dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w okresie od 1 kwietnia 2018 r.

  3. i 4 Adres do strony internetowej na której będą zamieszczane
  harmonogramy polowań oraz informacje o przechowywaniu książek ewidencji
  pobytu na polowaniu indywidualnym
  https://www.spiczyn.pl/aktualnosci/ogloszenia-soleckie/.

  Zdzisław Niedźwiadek

  Inspektor UG Spiczyn

  Załączniki

  • polowania_138.pdf
  • pisma_Kł.pdf
  • plan_2019.pdf
 • Re: udostępnienie inf. publ. przez krzysztof

  Dziękuję za nadesłane pliki. Proszę o informację o:

  1. godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowania zaplanowanego na 18 listopada w Zawieprzycach
  2. godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zaplanowanego na 10 listopada gdzieś w obwodzie łowieckim nr 128

  Proszę o skan obwieszczenia Wójta Gminy Spiczyn zawierającego te informacje.

  Dodatkowo proszę o podanie w jakim terminie informacje te (zawierające godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania) zostały przez dzierżawców obwodów łowieckich nadesłane do Wójta Gminy Spiczyn.

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • cd odpowiedzi na wniosek ouip przez SPICZYN

  W odpowiedzi na maila z dnia 7 listopada 2018 r. informuje że:

  Ad.1 i 2 przesłane na adres Gminy Spiczyn harmonogramy polowań zbiorowych
  nie zawierają treści dotyczących godzin rozpoczęcia i zakończenia polowań

  Przesyłam skan obwieszczenia Wójta zawierającego informację dotyczącą
  harmonogramów polowań zbiorowych na rok gospodarczy 2018/2019 poszczególnych
  kół łowieckich

  Otrzymane harmonogramy nie zawierają godzin rozpoczęcia i zakończenia
  polowania.

  Terminy otrzymania harmonogramów:

  1. Koło łowieckie nr 138 - 12.10.2018

  2. Koło łowieckie nr 1 szarak - 11.10.2018

  3. 2.Koło łowieckie nr 7 Knieja - 29.10.2018

  4. Koło łowieckie nr 8 ŁOŚ - 08.11.2018

  Z.Niedźwiadek

  UG Spiczyn