Instytucja: 

GRUDUSK

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRUDUSK

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 31 października 2018 r. dotyczący
  udostępnienia zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do
  gminy po 1 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo
  łowieckie poniżej przekazuję
  odpowiedzi na wnioskowane pytania:

  Ad. 1

  Obwód łowiecki nr 80 teren objęty polowaniem w granicach Gminy Grudusk:
  Stryjewoi Przywilcz. Data polowania zbiorowego 17.11.2018 r. (sobota),
  miejsce zbiórki i odprawy: Chrosotowo-Zalesie 12godz. 8.00.

  Nie otrzymaliśmy informacji o godzinie zakończenia zaplanowanego polowania.

  Ad.2 W załączeniu przesyłamy (skany) wszystkich otrzymanych planów
  łowieckich na 2018 r.

  Ad. 3 Informuję, że terminy oraz miejsca zbiorowych polowań są
  zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
  Urzędu Gminy Grudusk www.grudusk.com <http://www.grudusk.com>w zakładce
  Ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo
  http://grudusk.com/index.php/ochrona-srodowiska/lowiectwo.

  Ad. 4 Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
  Gminy Grudusk www.grudusk.com <http://www.grudusk.com>w zakładce Ochrona
  środowiska (podstrona Łowiectwo
  http://grudusk.com/index.php/ochrona-srodowiska/lowiectwo) również będą
  podawane informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
  polowaniu indywidualnym. Przedmiotowe informacje dotychczas nie były nam
  przekazywane.

  Z poważaniem

  Bożena Rogowicz-Staniszewska

  Urząd Gminy Grudusk

  ul. Ciechanowska 54

  tel.: 23 6715 012 w. 17

  W dniu 2018-11-14 o 14:39, Sekretariat pisze:
  ---
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
  http://www.avg.com

  Załączniki

  • PLAN_POLOWAŃ
  • image0200.pdf