Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

  Twoja wiadomo��

  Do: now.bobrz.um@post.pl
  Temat: Wniosek o udost�pnienie informacji publicznej
  Wys�ano: 2018-08-31 11:30

  odczytano w dniu 2018-08-31 12:39.

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Dzień dobry,
  Przypominam o upływającym terminie na udzielenie odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018
  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

  Twoja wiadomo��

  Do: now.bobrz.um@post.pl
  Temat: Wniosek o udost�pnienie informacji publicznej
  Wys�ano: 2018-09-14 15:38

  odczytano w dniu 2018-09-17 07:34.

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • Odpowiedż ma wniosek o udostępnienie informacji przez None

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
  plik Excel z datami rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań

  poniżej link do "książki polowań" oraz miejsc przechowywania książek

  https://nowogrodbobrz.pl/?page_id=15643

  Pozdrawiam

  Mieczysław Lis

  Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa

  _____________________________________

  Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

  ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrz.

  web: nowogrodbobrz.pl

  email: m.lis@nowogrodbobrz.pl

  tel/fax. +48 068 329 09 62-64

  logotypyx3_bialo-czerwony_maly

  _____________________________________

  Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są
  przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są państwo
  zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć
  wiadomość ze swojego systemu, a także nie powinni Państwo ujawniać
  otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej
  kopii otrzymanych informacji.

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

  Załączniki

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

  Czy w okresie 15.08.2019 - 06.10.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
  jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

  1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
  2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
  3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
  4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
  5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

  Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 15.08.2019 - 06.10.2019:
  a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
  b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek
  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535