Instytucja: OZORKÓW

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OZORKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@ug-ozorkow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 31.10.2018 15:03

  odczytano w dniu 31.10.2018 15:41.

 • FW: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OZORKÓW

 • Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Dziękuję, potwierdzam otrzymanie odpowiedzi.

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OZORKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@ug-ozorkow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 26.11.2018 13:58

  odczytano w dniu 26.11.2018 14:30.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OZORKÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  31.10.2018 r. Gmina Ozorków przesyła informacje:

  Ad. 1 Gmina Ozorków informuje, że kalendarze polowań kół łowieckich
  działających na terenie gminy Ozorków dostępne są na stronie internetowej
  urzędu: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie. Gmina Ozorków nie
  posiada wersji edytowalnej tych informacji.

  Ad. 2 Informacje przekazywane na podstawie art.42ab ust.1 ustawy Prawo
  Łowieckie dostępne są na stronie internetowej wskazanej w odpowiedzi na pkt.
  1.

  Ad. 3 Informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 2 podawane będą na stronie
  internetowej: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie.

  Ad. 4 Informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 2 podawane będą na stronie
  internetowej: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie.

  Z wyrazami szacunku

  Karolina Dziedziela

  Gmina Ozorków

  95-035 Ozorków, ul. Wigury 14

  Tel. 42 277-14-44 wew. 120