Instytucja: 

OTYŃ

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • odpowiedż na wniosek - łowiectwo przez OTYŃ

  W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 31.08.2018r. informuję, iż:

  1-2) do Urzędu Miejskiego w Otyniu po 1 kwietnia 2018r. nie wpłynęły
  informacje o polowaniach zbiorowych.

  3) informacje o polowaniach zbiorowych będą udostępniane na BIP Gminy Otyń:

  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/Ogloszenia_2C_obwieszczenia_2C_komuni
  katy/

  4) miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie
  ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości
  informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
  indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/553/Obwieszczenie_Burmistrza_Otynia_w
  _sprawie_miejsca_przechowywania_ksiazki_ewidencji_pobytu_na_polowaniu_indywi
  dualnym_oraz_sposobie_udostepniania_informacji_zawartych_w_ksiazce_ewidencji
  _pobytu_na_polowaniu_indywidualnym_i_ich_zakresie/

  Maria Gołąb

  Inspektor ds. ochrony środowiska

  Urząd Miejski

  ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

  tel. 68 355 94 06, fax. 68 355 94 01

  NIP: 9251963373, REGON 970770356

  image001

  Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie
  chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i użytku osób, do
  których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
  niniejszej wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
  też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku
  uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o
  zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej.

  Załączniki