'

Instytucja: ŁAZY

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Zadania

Brak wierszy.

Treść

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

    Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

    1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

    2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

    Ponadto wnoszę o:

    3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

    4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

    Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

    Krzysztof Wychowałek

  • odpowiedź na informację publiczną - Gmina Łazy przez ŁAZY

    Dzień dobry!
    Urząd Miejski w Łazach w załączeniu przekazuje odpowiedź na informację
    publiczną.
    Emilia Dziedzic

    --- Treść przekazanej wiadomości ---
    Temat: CD 1325_DC 2325
    Data: Tue 20 Nov 2018 15:26:04 +0000
    Nadawca: skanboi@lazy.pl
    Adresat: edziedzic@lazy.pl

    -------------------
    CD 1325_DC 2325
    -------------------

  • załączniki do informacji publicznej - Gmina Łazy przez ŁAZY

    W załączeniu dostępne plany polowań zbiorowych.

    --- Treść przekazanej wiadomości ---
    Temat: CD 1325_DC 2325
    Data: Tue 20 Nov 2018 13:27:40 +0000
    Nadawca: skanboi@lazy.pl
    Adresat: edziedzic@lazy.pl

    -------------------
    CD 1325_DC 2325
    -------------------