Instytucja: ZAWIERCIE

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • odpowiedź przez ZAWIERCIE

  Dzień dobry.

  W załączeniu przesyłamy skan odpowiedzi wraz z załącznikami w sprawie
  wniosku o udzielenie informacji publicznej.

  Kinga Dąbrowska.

  Wydział Ochrony Środowiska

  T: 32 67 222 15

  e-mail: ochronasrodowiska <mailto:m.mizera@zawiercie.eu> @zawiercie.eu

  Urząd Miejski

  ul. Leśna 2,

  42-400 Zawiercie

  T +48 32 67 216 61 do 63

  <http://www.zawiercie.eu/> www.zawiercie.eu

  <http://www.facebooc.com/zawiercie.eu>

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> Join us on

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> facebook

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> Zawiercie

  Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte

  tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.

  Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,

  dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego

  dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę

  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami

  oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

  This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you

  are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake)

  please notify the sender immediately and destroy this e-mail.

  Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this
  e-mail is strictly forbidden.

  Załączniki