Instytucja: PRZYTOCZNA

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Fw: Wysyłanie wiadomości e-mail: polowanie przez PRZYTOCZNA

  Załączniki

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Dzień dobry,

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP proszę o następujące informacje:

  kiedy do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęło zawiadomienie o polowaniach zbiorowych organizowanych przez KŁ "Drop" w dniach 6 października 2018, 25-26-27 października 2018 r. oraz 2-3 listopada 2018 r.
  i kiedy informacja ta została zamieszczona na stronie http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5051

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-9462@pokot.pl

  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Fw: Wysyłanie wiadomości e-mail: Gminaprzytoczna20181107143443 przez PRZYTOCZNA

  Dzień dobry.

  Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 02.11.2018 r.

  Z poważaniem
  Krzysztof Cebula

  ---
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
  http://www.avg.com

  Załączniki