Instytucja: 

NIEDŹWIADA

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez NIEDŹWIADA

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej
  dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do
  gminy po 1 kwietnia 2018 roku w załączeniu przesyłam w formie
  edytowalnej daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
  zaplanowanych polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy
  Niedźwiada przedłożone przez Koła Łowieckie, a także skany dokumentów
  otrzymanych od Kół Łowieckich zgodnie z art. 42ab ust.1.

  Jednocześnie informuję, że informacje dotyczące planów polowań
  udostępniane były na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na
  stronie internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada w zakładce dla mieszkańców-
  informator gminy-plan polowań zbiorowych -
  http://www.niedzwiada.pl/index.php/dla-mieszkancow/558-plany-polowan-zbiorowych-kol-lowieckich.
  Natomiast informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu
  na polowaniu indywidualnym były umieszczane na tablicy ogłoszeń.

  Informacje o planach polowań oraz miejscu przechowywania książek
  ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w formie obwieszczenia
  zostały udostępnione w formie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń
  budynku Urzędu Gminy, poszczególnych Sołectw oraz na stronie
  internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada - BIP-w zakładce obwieszczenia i
  ogłoszenia.

  Z poważaniem

  Małgorzata Tchórzewska

  Urząd Gminy Niedźwiada

  81 465-35-99

  Załączniki

  • PLANY_POLOWAŃ_SKANY_DOKUMENTÓW.pdf
  • Wersja_edytowalna_planów_polowań.odt
  • SKAN_DOKUMENTU_KOŁO_ŁOWIECKIE_BÓR.pdf
 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEDŹWIADA
  Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

  Załączniki

  • winmail.dat