Instytucja: 

SERNIKI

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Serniki Koła Łowieckie - polowania przez SERNIKI

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: {{ email }}
  Data: Wed, 21 Nov 2018 09:21:11 +0100
  Nadawca: Marek Bunia <{{ email }}>
  Adresat: {{ email }}

  W odpowiedzi na wniosek wysłany drogą elektroniczną dnia 07.11.2018 roku
  o udostępnienie informacji publicznej przesyłam harmonogram polowań.
  Informuję, że dane tam zawarte są fragmentaryczne ze względu na niepełne
  podanie informacji odnośnie polowań przez poszczególne koła łowieckie.
  Można to zweryfikować w wysłanej dokumentacji.

  Na gminnej stronie internetowej podane są jedynie informacje o kołach
  łowieckich:

  http://serniki.eurzad.eu/podglad_newa_n_1041_r_62.html

  Na tej podstronie internetowej gminy umieszczone zostaną terminy polowań
  łowieckich oraz informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji
  pobytu na polowaniu indywidualnym.

  Załączam spis polowań oraz skany dokumentów.

  --
  Marek A. Bunia

  Załączniki

  • Spis_polowań.docx
  • Treść_wszystkich_informacji.pdf