Instytucja: 

LUBOMIERZ

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOMIERZ

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 07.11.2018 15:45

  odczytano w dniu 08.11.2018 08:43.

 • Gmina Lubomierz -odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 08.11.2018 przez LUBOMIERZ

  Urząd Gminy i Miasta Lubomierz w odpowiedzi na złożony elektronicznie
  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych
  terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy w dniu 08.11.2018 roku
  przez Pana Krzysztofa Wychowałek informuje, że odpowiedzi na zapytanie
  od numeru 1 do 3 zostało udzielone w załącznikach.

  W/w załączniki są zamieszczone na stronie :

  Urząd Gminy i Miasta Lubomierz <http://bip.lubomierz.pl> Biuletyn
  Informacji Publicznej w menu podmiotowym KOŁO ŁOWIECKIE

  Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje o miejscu przechowywania
  książek ewidencji pobytu na polowaniu na stronie Polskiego Związku
  Łowieckiego w zakładce system elektroniczny ewidencji polowań
  indywidualnych. Więcej informacji udziela Łowczy Pan Wojciech Polański
  pod numerem 515044443.

  Z poważaniem : Aleksandra Dąbrowska-Paś

  Załączniki