'

Instytucja: PODGÓRZYN

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Zadania

Brak wierszy.

Treść

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

    Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

    1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

    2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

    Ponadto wnoszę o:

    3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

    4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

    Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

    Krzysztof Wychowałek

  • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PODGÓRZYN

    To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
    <gmina@podgorzyn.pl> o 07.11.2018 15:47

    To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
    adresata o08.11.2018 07:50

  • dot. odpowiedzi na informację publiczną przez PODGÓRZYN

    Dzień dobry, w załączeniu przesyłamy odp. na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

    Sylwia Nowak
    Urząd Gminy Podgórzyn
    tel. 75-75-48-130