Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JÓZEFÓW (woj. mazowieckie)

  Twoja wiadomość

  Do: um@jozefow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-11-09 11:19

  odczytano w dniu 2018-11-09 13:08.

 • Informacja przez JÓZEFÓW (woj. mazowieckie)

  W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.
  Małgorzata Fiedukowicz

  Kierownik

  Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

  Budynek A, pok. 115

  Tel.: (22) 779 00 39

  e-mail: m.fiedukowicz@jozefow.pl

  Urząd Miasta Józefowa

  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

  Tel.: (22) 779 00 00, Fax: (22) 779 00 15

  Załączniki