Instytucja: STANIN

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STANIN

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.11.2018r. przekazuję następujące
  informacje:

  - w załączeniu znajdują się skany planów polowań przekazane przez koła
  łowieckie oraz te same informacje w formie edytowalnej (Word)

  - miejsce na stronie internetowej Urzędu Gminy Stanin, gdzie podawane są
  informacje zgodnie z art. 42ab ust. 2 oraz 42b ust. 1e ustawy Prawo
  łowieckie: https://stanin.pl/srodowisko-rolnictwo-lowiectwo/

  Pozdrawiam

  Beata Walo

  Urząd Gminy Stanin

  tel. 25 798 11 18 wew. 14

  Załączniki