Instytucja: BOGDANIEC

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Prawa łowieckiego przez BOGDANIEC

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na Pana e-mail z dnia 31.08.2018 r. poniżej przekazujemy informacje dotyczące udostępnienia informacji publicznej:
  1. Polowania z udziałem cudzoziemców:
  Lp.
  Nr obwodu
  Gmina - powiat - województwo
  Data rozpoczęcia polowania
  Data zakończenia polowania
  Liczba uczestników polowania
  Kraj pochodzenia myśliwych
  1
  33/48
  Bogdaniec – Witnica – lubuskie
  14.05.2018
  17.05.2018
  4
  Dania
  2
  33/48
  Bogdaniec – Witnica – lubuskie
  23.07.2018
  26.07.2018
  1
  Niemcy
  3
  33/48
  Bogdaniec – Witnica – lubuskie
  30.07.2018
  02.08.2018
  1
  Dania

  2. Scan przesłanych informacji dotyczących polowań w załączeniu.
  3. Terminy oraz miejsca polowań można znaleźć na stronie gminy Bogdaniec pod adresem: https://www.bogdaniec.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=210&strona=1
  4. Informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu znajduje się pod adresem: https://www.bogdaniec.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=210&strona=1

  Z poważaniem,
  Kamila Bednarska
  Referent ds. działalności gospodarczej, archiwum i ewidencji środków trwałych

  Urząd Gminy Bogdaniec
  ul. Mickiewicza 45
  66-450 Bogdaniec
  tel. 95 723 73 88

  Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Bogdaniec.
  Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Gminy Bogdaniec.
  Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
  Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bogdaniec.pl lub klikając na link http://bip.bogdaniec.pl/173/Ochrona_Danych_Osobowych_-_RODO/

  Załączniki