Instytucja: 

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

  Dzień dobry,

  jesteśmy gminą miejską i na swoim terenie nie poosiadamy lasów, w których przeprowadzany jest odstrzał. Żadne również koło łowieckie nie zgłosiło do naszego urzędu zaplanowanych terminów polowań.

  Z poważaniem, Diana Słupska

  Diana Słupska - Referent d/s Promocji i Kreowania Wydarzeń Kulturalnych
  Referat Promocji Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu
  ul. 11-go Listopada 35, 59-50 Świeradów-Zdrój
  tel. 075/713 64 82
  tel/fax. 075/78 16 221
  {{ email }} mailto:{{ email }}
  http://www.swieradowzdroj.pl/

  Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  W związku z wprowadzanymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa informację, która opisuje w jaki sposób Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
  korzysta z Państwa danych:
  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój z siedzibą w Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, reprezentowany przez Rolanda Marciniaka.
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwia Zgierska, e-mail: {{ email }} mailto:{{ email }}.
  3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług, które Pan/Pani zamówił(a).
  4. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia obsługi.
  5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b,c,e oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie
  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 • Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Dziękuję za informację. Odstrzał zwierząt nie jest prowadzony wyłącznie w lasach, równie często jest prowadzony na polach, łąkach - wszędzie tam, gdzie wyznaczone są obwody łowieckie zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dn. 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 265 poz. 4714). Wschodnia granica obwodu łowieckiego nr 258 biegnie od miejscowości Krobica na południe drogą do m. Świeradów i dalej na południowy wschód drogą do Rozdroża Izerskiego. To oznacza, że bardzo duża część gminy Świeradów leży w granicach obwodu łowieckiego nr 258 (m.in. cała okolica uzdrowiska Czerniawa-Zdrój), a obszar na północ od drogi 361 - w granicach obwodu łowieckiego nr 234. Tereny gminy zachodzą też w małym kawałku na obwód nr 259, tam istotnie są to wyłącznie tereny zabudowane (mapka w załączniku).

  To oznacza, że ustawa Prawo łowieckie nakłada na burmistrza Świeradowa Zdroju obowiązek publikowania obwieszczeń zawierających miejsca, terminy (włączając w to godziny rozpoczęcia i zakończenia) zaplanowanych polowań zbiorowych (odbywających się na terenie gminy), jak również przyjmowania ewentualnych sprzeciwów o których mowa w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, jak również obowiązek opublikowania informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, prowadzonych przez koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie leżące na terenie gminy (KŁ im. Św. Huberta z Wrocławia, KŁ "Wieniec" ze Świeradowa-Zdroju oraz KŁ "Głuszec" z Lwówka Śląskiego).

  Dlatego podtrzymuję wniosek o udostępnienie tych informacji, które Burmistrz jest zobowiązany posiadać. W przypadku jeśli koła łowieckie działające na terenie gminy nie dopełniły swojego obowiązku, oczekuję od organu gminy podjęcia czynności w celu przywrócenia stanu zgodności z prawem.

  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

  Załączniki

  • obwody_łowieckie_świeradów_zdrój.png
 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

  Witam jeszcze raz Panie Krzysztofie,

  Pana wniosek przekazałam Pani Kamili Jednorowskiej - Męcina z Referatu Ochrony Środowiska, który dokładnie zajmuje się niniejszym tematem.

  Z poważaniem, Diana Słupska

  Diana Słupska - Referent d/s Promocji i Kreowania Wydarzeń Kulturalnych
  Referat Promocji Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu
  ul. 11-go Listopada 35, 59-50 Świeradów-Zdrój
  tel. 075/713 64 82
  tel/fax. 075/78 16 221
  {{ email }} mailto:{{ email }}
  http://www.swieradowzdroj.pl/

  Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  W związku z wprowadzanymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa informację, która opisuje w jaki sposób Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
  korzysta z Państwa danych:
  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój z siedzibą w Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, reprezentowany przez Rolanda Marciniaka.
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwia Zgierska, e-mail: {{ email }} mailto:{{ email }}.
  3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług, które Pan/Pani zamówił(a).
  4. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia obsługi.
  5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b,c,e oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie
  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.