Instytucja: 

RASZYN

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w dn. 22.11.2018, w której zgłaszali Państwo wątpliwości co do tego, czy w ogóle na terenie gminy Raszyn odbywają się polowania, chciałem poinformować, że gminy Raszyn leży się na obszarze objętym trzema obwodami łowieckimi:

  obwód łowiecki nr 414 - tylko niewielkim fragmentem dotyka granic gminy Raszyn w obszarze zabudowanym, pomiędzy drogą S-7 a ulicami Mszczonowską i Al. Krakowską, być może na tym obszarze faktycznie nie odbywają się polowania, tak czy siak dzierżawca obwodu nr 414 czyli Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Mroków" powinien poinformować Wójta Gminy Raszyn o miejscu przechowywania książki polowań (a Wójt powinien poinformować o tym mieszkańców gminy w formie obwieszczenia)

  obwód łowiecki nr 436 - większa część terenów gminy leży właśnie w granicach tego obwodu (Falenty, Łady, Laszczki, Dawidy). Obwód jest dzierżawiony przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 339 "Sokół" z siedzibą w Warszawie. Według danych Polskiego Związku Łowieckiego, rocznie na terenie tego obwodu w polowaniach zabijanych jest kilkanaście saren, kilkadziesiąt lisów, kilkadziesiąt zajęcy, kilkadziesiąt dzików, kilkanaście piżmaków, kilkaset ptaków (bażanty, kaczki, gołębie). O wszystkich polowaniach zbiorowych koło łowieckie jest zobowiązane powiadamiać Wójta Gminy Raszyn na co najmniej 14 dni przed terminem polowania. Zgłoszenie musi zawierać miejsce polowania oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania! Niedopełnienie tego obowiązku jest co najmniej wykroczeniem z art. 73 kodeksu wykroczeń. W przypadku ujawnienia takiego wykroczenia, organ gminy zobowiązany jest powiadomić policję.

  obwód łowieckie nr 437 - Lasy Sękocinskie. Obwód użytkowany jest przez Polski Związek Łowiecki w formie ośrodka hodowli zwierzyny "Mroków". Plany łowieckie przewidują coroczne zabijanie na terenie tego obwodu 70 saren, 40 lisów, 50 bażantów i 50 dzikich kaczek.

  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Udzielenie odpowiedzi na wniosek z dnia 21.11.2018 - koła łowieckie przez RASZYN

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 21.11.2018r. w sprawie
  zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1
  .04.2018r. na podstawie art. 42ab ust. ustawy Prawo Łowieckie.

  Pozdrawiam

  Załączniki

  • Udzielenie_odpowiedzi_na_wniosek_z_dnia________21_.11.2018r..pdf ( Nie wykryte ) Pobierz