Instytucja: 

SŁOŃSK

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

  --
  Krzysztof Wychowałek
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁOŃSK

  RG.1431.43.2018

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2018r. przesyłam udostępnione nam przez Koła Łowieckie daty polowań zbiorowych i skany pism:

  I. 1. Koło Łowieckie Knieja Ośno Lubuskie - Obwód nr 65 i 87 .
  Polowania komercyjne indywidulane: 20-23.09.2018r.
  Polowania zbiorowe:
  - 3.11.2018r. – rozpoczęcie godz.08.00
  - 6 - 7.11.2018r.
  - 15.11.2018r.
  - 21.11.2018r.
  - 30.11.2018r.
  - 03.12.2018r.
  - 07.12.2018r.
  - 14.12.2018r.
  - 27.12.2018r.
  2. Koło Łowieckie Łyska Ośno Lubuskie – Obwód nr 50.
  - 19.08.2018r. – godz. 6.00-10.00.

  II. Link do BIP z informacjami dotyczącymi polowań - http://www.slonsk.bip.net.pl/?c=778

  Z poważaniem
  Beata Sroka
  sekretarz gminy

  Załączniki