Instytucja: BEDLNO

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BEDLNO

  Twoja wiadomość

  Do: ug@bedlno.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-12-13 09:59

  odczytano w dniu 2018-12-13 10:08.

 • Odpowiedź przez BEDLNO

  Bedlno, dn. 20.12.2018 r.

  RiOŚ.1431.18.2018


  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

  dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej (doręczony
  do Urzędu Gminy w Bedlnie dn. 13.12.2018r.)

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 6 września 2001 roku o
  dostępie do informacji publicznej informuję:

  Urząd nie dysponuje wersją edytowalną kalendarzy planowanych
  polowań. W załączeniu skany kalendarzy polowań na sezon 2018/2019
  następujących Kół Łowieckich: "Gospodarz" w Borowie, "Szarak"
  w Kutnie, "Jeleń" w Żychlinie, "Łoś" w Kutnie, "Dzik" w Kutnie.

  Wiadomości dotyczące polowań zbiorowych zamieszczone są na stronie
  http://ugbedlno.bip.org.pl/ w zakładce "Łowiectwo". Po dn. 1 kwietnia 2018r.
  nie zgłaszano do tut. Urzędu polowań indywidualnych.

  Urząd Gminy Bedlno

  Bedlno 24, 99-311

  insp. Anna Łąpieś

  Załączniki