Instytucja: KRZYŻANÓW

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • INFORMACJA PUBLICZNA GMINY KRZYŻANÓW przez KRZYŻANÓW

  W ODPOWIEDZI NA WNISOEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W ZAŁĄCZENIU
  PRZESYŁAM:

  DOKUMENT W WERSJI EDYTOWALNEJ DOT HARMANOGRAMU POLOWAŃ,

  SKANY TREŚCI INFORMACJI O POLOWANIACH

  ORAZ LINK DO BIP KRZYŻANÓW DOTYCZĄCY UPUBLICZNIENIA HARMONOGRAMU POLOWAŃ :

  http://www.ugkrzyzanow.bip.org.pl/?tree=665,Harmonogram%20polowa%C5%84%20-%2
  0zg%C5%82oszone%20do%20Urz%C4%99du%20Gminy%20Krzy%C5%BCan%C3%B3w

  INFOIRMACJI O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻEK POBYTU NA POLOWANIU
  INDYWIDAUALNYM DOTYCHCZAS NIE ZAMIESZCZONO NA PORTALU BIP CO ZOSTANIE
  UZUPEŁNIONE W NAJBLIŻSZYM CZASIE.

  Jakub Maciejewski

  INSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI

  tel: 24 356 29 06

  Załączniki