Instytucja: 

ŻYCHLIN

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYCHLIN

  Twoja wiadomość

  Do: Janina Stasiak
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: czwartek, 13 grudnia 2018 09:59:04 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

  została przeczytana: czwartek, 13 grudnia 2018 10:01:47 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYCHLIN

  Twoja wiadomość

  Do: Janina Stasiak
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: czwartek, 13 grudnia 2018 09:59:04 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

  została przeczytana: czwartek, 13 grudnia 2018 10:01:51 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

 • odpowiedz na wniosek przez ŻYCHLIN

  Szanowni Państwo,
  W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Z poważaniem,
  [cid:C0CD4BD8F05C49A9A096D706E512FF68@SEKRETARIAT]

  Janina Stasiak
  Sekretariat
  [cid:78D74A307A744FBDB0EC75491C7DC924@SEKRETARIAT]

  tel: 24 24 351 20 32

  [cid:78D74A307A744FBDB0EC75491C7DC924@SEKRETARIAT]

  fax: 24 351 20 31

  [cid:77516215385441DCB095B20A9556B5FC@SEKRETARIAT]

  {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  ________________________________
  Gmina Żychlin
  NIP: 7752406961; REGON 611015514
  Konto Bankowe BS w 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007
  ________________________________
  Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest POUFNA. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części jest zakazane. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem wiadomości prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy poprzez odesłanie maila i usunięcie go.
  The information contained in this message is CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

  Załączniki