Instytucja: NIEBORÓW

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEBORÓW

  Twoja wiadomość

  Do: a.janiak@nieborow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 13.12.2018 10:00

  odczytano w dniu 13.12.2018 13:51.

 • Fw: Message from "RNP002673EF8A83" przez None

  -----Oryginalna wiadomość-----

  Załączniki

 • Fw: Message from "RNP002673EF8A83" przez NIEBORÓW

  This E-mail was sent from "RNP002673EF8A83" (MP C2504ex).

  Scan Date: 12.20.2018 10:13:05 (+0100)
  Queries to: ricoh@nieborow.pl

  W załączniku znajduje się plik z zeskanowanym dokumentem.
  Ten e-mail został wygenerowany automatycznie.
  Proszę na niego nie odpowiadać.

  Załączniki