Instytucja: 

BROCHÓW

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BROCHÓW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-12-17 14:44

  odczytano w dniu 2018-12-17 15:33.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BROCHÓW

  Brochów, 21.12.2018 r.
  OŚ.1431.11.2018

  Ośrodek Działań Ekologicznych ,,Źródła”
  ul. Zielona 27
  90-602 Łódź

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wnoszący o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku w załączeniu przesyłam:
  1.. Plan polowań otrzymany od Koła Łowieckiego Struga.
  2.. Skan wiadomości przysłanej przez Koło Łowieckie Struga za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3.. Ścieżkę adresu internetowego gdzie są podawane do publicznej wiadomości plany polowań: http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=1059,Ochrona środowiska, rolnictwo,
  4.. Ścieżkę adresu internetowego gdzie są podawane do publicznej wiadomości o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym: http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=1059,Ochrona środowiska, rolnictwo.
  z wyrazami szacunku

  Agnieszka Walisiewicz

  Urząd Gminy Brochów
  Brochów 125
  05 - 088 Brochów

  Załączniki

  • plan_polowan_363_struga_2018_19.docx
  • PLAN_POLOWAŃ.pdf